androidbee.in

IKB mToken APK Download

IKB mToken  1.0.4   APK Icon

We are sharing the Free IKB mToken APK Download. We only share the original APK file for download. IKB mToken is an Android app developed by Banksoft d.o.o. in the Finance genre. You can download the 1.0.4 Version of IKB mToken APK.

IKB mToken 1.0.4 APK Free Download - Android App From Banksoft d.o.o.

Download

IKB m-token (mobilni token) je aplikacija koja se koristi za identifikaciju korisnika prilikom pristupa Internet bankarstvu za grańĎane i poslovne subjekte te za autorizaciju financijskih i ostalih tipova transakcija.
Nakon instalacije aplikacije, istu je potrebno aktivirati unosom aktivacijskog koda.
Aktivacijski kod se izdaje u poslovnici prilikom izdavanja mTokena.
Nakon unosa aktivacijskog koda, potrebno je definirati PIN (Personal …

Banksoft d.o.o. owns the rights of IKB mToken APK. We share APK files without any cheat, mod or hack for full pro version. If you have any complaints related to the IKB mToken download please inform us.

Share AndroidBee.in with your friends and enjoy more application downloads like IKB mToken app.

Related APK