androidbee.in

Pokladnica APK Download

Pokladnica  3.0.12   APK Icon

We are sharing the Free Pokladnica APK Download. We only share the original APK file for download. Pokladnica is an Android app developed by Finančná správa in the Business genre. You can download the 3.0.12 Version of Pokladnica APK.

Pokladnica 3.0.12 APK Free Download - Android App From Finančná správa

Download

Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje. Podnikateľ má možnosť spravovať si svoje tovary a služby a vyhotovovať uzávierky. Aplikácia taktiež poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.
Aplikácia VRP je poskytovaná Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na základe znenia zákona č. …

Finančná správa owns the rights of Pokladnica APK. We share APK files without any cheat, mod or hack for full pro version. If you have any complaints related to the Pokladnica download please inform us.

Share AndroidBee.in with your friends and enjoy more application downloads like Pokladnica app.

Related APK